English

News

Home » Company News » DME Dongguan Die Casting Exhibition

DME Dongguan Die Casting Exhibition

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2021-12-14      Origin: Site

DME Dongguan Die Casting Exhibition

726d70da-13f7-4458-84cc-b45869e65bd4.png_500xa

Jiangyin Hengpin Metal Abrasie Co. Ltd

 No. 68, Bafang Village, Wenlin  

Fushun Village, Zhutang Town, 

Jiangyin City

 0086-13083516561

    0086-13921535515

 jyhengpin@gmail.com

 

QUICK NAVIGATION

SITE NAVIGATION

FUNCTION NAVIGATION

Copyright  © 2022 Jiangyin Hengpin Metal Abrasie Co. Ltd  苏ICP备2021053410号
website production:CE Dynamics     Jiangyin